- Precz z ko-muną! – krzyczy w Sejmie beneficjent magdalenkowych układów, by odwrócić uwagę od swoich komunistycznych powiązań. (02.12.2015)
- Kons-ty-tucja! – krzyczy ciało łamiące Konstytucję, w tym samym celu i miejscu. (02.12.2015)
- Łapać złodzieja! – krzyczy w tłumie złodziej, znów to samo.
Samotrzeć stosują tę najstarszą na świecie technikę manipulacji – odwracanie uwagi.