Precz z czerwonym Trybunałem!
Wolne media!
Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!
Nowoczesna Targowica!
(Duch Św. wieje, sztandary łopoczą)
Andrzej Duda!
Komorowski oddaj meble!
Lis do nory!
Petru do Tuska!
Michnik za Ural!
Petru do klozetu!
Antoni!
Beata!
Damy radę!
Idzie nowe pokolenie, niesie Polsce odrodzenie!
Marsz, marsz, Dąbrowski!