Duda i Cezar rozmawiali przez godzinę w Pałacu Namiestnikowskim (07.01.2016), przy okazji wręczania przez Prezydenta aktów powołania na urząd sędziego 69 osobom:

Duda: Lex Est Rex. (1)
Cezar: Ex Iniuria Ius Non Oritur. (2)
Głos: Nemo Iudex In Casua Sua. (3)

Głos? Rzepliński drgnął, a Duda rozglądnął się po ścianach.
Nic się nie wydarzyło, więc kontynuowali.

Duda: Dura Lex Sed Lex. (4)
Cezar: Lex Iniusta Non Est Lex. (5)
Głos: Apices Iuris Non Sunt Iura. (6)

Znowu? Rzepliński usztywnił się, a Duda spojrzał pytająco. Głos stwierdził:

Głos: Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Gdzie jest dwóch prawników, tam są trzy opinie.

Cezar: Nie. Prawidłowe tłumaczenie to: „Akt wyższego rzędu wypiera akt niższego rzędu”.
Duda: Tak. Dlatego zamierzamy uchwalić nową konstytucję.

(1) – Prawo jest królem.
(2) – Z bezprawia nie powstaje prawo.
(3) – Nie bądź sędzią we własnej sprawie.
(4) – Twarde prawo, ale prawo.
(5) – Prawo niesprawiedliwe nie jest prawem.
(6) – Sztuczki prawne nie tworzą prawa.