- Ma granice Nieskończony – tak Karpiński opisał moment, w którym cały kosmos jednym aktem skupił się w człowieku. Boże narodzenie. Gdy wielki Bóg stał się małym…  dzieckiem.
- Objawienie się Boga zawsze ma miejsce w małości – powiedział Franciszek podczas ŚDM w Krakowie.
- Co to znaczy? – rozważa Turnau w gazecie Metro (05.08.2016). Wg niego chodzi o to, że „ideałem chrześcijanina jest niestosowanie przemocy, pokorne uleganie jej, nie walka”. Tfu! Oto propaganda uprawiana w darmowej gazecie rozdawanej obywatelom w drodze do pracy, zatruwającej od rana ich umysły, w całej Polsce! Propagując grzech zaniechania, Turnau stawia się w kontrze do Franciszka, który w Brzegach (30.07.2016) wołał, że chrześcijanin nie może być bierny! Że należy czynnie sprzeciwiać się niesprawiedliwości.
- Wstańcie z kanapy, chodźmy! – wezwał papież młodych podczas ŚDM.
Więc oni wstali, wzięli Metro, i umieścili tę bibułę Agory w koszu na śmieci, czyli tam, gdzie jej miejsce.