Jezus nie był imigrantem lecz pielgrzymem. Apostołem dobrej nowiny. Podróże Maryi i Józefa (do Elżbiety, Betlejem, Nazaretu) antycypowały ten apostolat. Apostolat! – oto misja narodów wygnanych (wyklętych). Polaków i Żydów.