1:12 – Osiem procent biskupów gotowa jest zdradzić Jezusa. Taką ilość wskazuje Ewangelia (Łk 22,47).

1:9 – Jeden z dziesięciu ludzi potrafi okazać wdzięczność (Łk 17,11-19).

1:4 – Ćwiartka ogółu księży jest wtajemniczona w sprawy Boże (Mk 9,2-9).

Polska mowa jest „tak piękna, że chyba tylko język dawnych Hellenów może się z nią porównać” (H.Sienkiewicz) – Eucharystia znaczy po grecku dziękczynienie. W niedzielę dziękujmy za mądrość Ewangelii.