Gdy Kaczyński powiedział w wywiadzie:
- Będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię…

Na FB oburzyła się feministka:
- Obłąkana kreatura, stary, bezdzietny kawaler, moralne zero!!!

A pewien ktoś zwrócił uwagę na nieadekwatność zastosowanych przez nią kwantyfikatorów:
- Postawa JK wynika z filozofii chrześcijańskiej na której opiera się cywilizacja zachodnia. On pragnie odnowienia moralnych podstaw polityki. Żeby był ważny człowiek, a nie tylko skuteczność. On pragnie zerwania z cynizmem Machiavella i wandejskim dziedzictwem Oświecenia.

Kaczyński w wywiadzie dla PAP (12.10.2016) mówił o pomocy dla kobiet decydujących się urodzić chore dziecko. – Oczywiście tutaj przymusu zastosować nie można – zaznaczył.
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,671146,prezes-pis-podatek-handlowy-powinien-byc-musimy-nad-tym-pracowac.html