Źle się Zły na terenie
Zagalopował Rzplitej
Gdy
W popkultury bastionie
Maski zdarł akolitkom
Swym

Zdemaskowane stoją
W tym zamieszaniu pojęć
Miotł
Optują za aborcją:
Masło-Gretkowska, Przybysz,
Brod

ka. Grają i śpiewają
Pięknie. Inteligencją
Lecz
I talentem również nie
Mądrości zdobywa się.
(skrecz)