IHS pomieszał ludziom języki aby nie mogli zbudować wieży Babel do nieba. Taki zamiar był dla nich niemożliwy do zrealizowania, bo – Michał! Któż jak Bóg! – nie można doścignąć Chrystusa, taki zamiar to strata czasu, a co więcej – skrajna głupota i pycha. Diabeł pewnego dnia pozazdrościł Bogu i pomieszał ludziom języki. W Polsce. Pisząc: „Podszept anioła” mgr Śliwa (GN, 19.12.2016) wprowadził zamęt. Poprawnie związek frazeologiczny brzmi: Podszept diabła. Złe polskiego stosowanie / Chaos rodzi i zmięszanie/ I powinno być karane / Poprzez wtarcie soli w ranę. Wcześniej należy oczywiście sprawdzić, czy zdeformowanie związku frazeologicznego skutkujące pomieszaniem pojęć i zwiększeniem chaosu w Polsce i świecie zostało podyktowane niewiedzą p. magistra Śliwy (ur. 1960) czy świadomym działaniem. W „Gościu Niedzielnym”. Wcześniej przez 10 lat w GW.

Jeżeli Piekło jest pod ziemią, a Niebo w niebie, to gdzie jest czyściec? Na ziemi. Wszędzie. Czyli nigdzie. W Polsce. Tu obecnie najczytelniej zwarły się moce dobra i zła, a diabeł siecze na oślep. Polska nowa Palestyna.