Śpiew jest naturalną aktywnością człowieka służącą wzmacnianiu relacji społecznych. Śpiewać każdy może i co więcej – musi. Śpiew aktualizuje mózgowe obszary odpowiedzialne za serdeczność relacji (convivial). Relacje podróżników ukazują I Rzplitą jako kraj życzliwych ludzi śpiewających często i przy lada okazji. To było zaplecze, które stworzyło Chopina. Część naszego świata przetrwała do dziś w kolędach i pastorałkach. Żal do Sowietów miejmy o to że zniszczyli naszą prostolinijność i nasz śpiew. Czy ptak, któremu odebranoby śpiew fruwałby nadal? Odbudowy tradycji polskiego śpiewu podjęli się weselnicy i kibole. Im cześć.