USTAWA o planowaniu jest z roku 2003. Opozycja zamiast czytać ustawy zrobiła sobie Szczerbę w obradach (grudzień 2016). Było czytać przed głosowaniem, interesować się jak był czas. Ustawa o drzewach (Sala Kolumnowa, grudzień 2016) pokazała nieprzydatność samorządów, które nie uchwalały planów miejscowych. Samorządy-gamonie. Pretensje dot. wycinki drzew przez właścicieli działek zgłaszać do tych gamoni z opozycji. I do samorządów, że nie uchwalają planów miejscowych z zapisem ochrony drzewostanu. PiS zrobił polityczny szach-mat. Za te drzewa i brak planów miejscowych ludzie rozgonią samorządy w wyborach 2018. I Kaczor będzie rządził przez 3 kadencje.

„Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy (Art.3, Ustawa o planowaniu przestrzennym). Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości” (Art.6, ibid.)

PiS Pany, znowu górą. Opozycja dziady – zaniechali uchwalania planów miejscowych. Ludzie wymiotą samorządowców-gamoni w 2018, m.in. za to że nie obronili drzew.