- Brawo PiS, tak trzymać!
- Idiota.
- Wg etymologii to oznacza: pozostający poza wspólnotą, niezainteresowany polityką” (gr. idios), więc przyganiał kocioł.
- Er…?
- Ergo sum. Czytać! żeby więcej być.