Więc schudła!
Nogi jak szczudła
Ręce jak sznury
Włosy jak wióry
Kościej-babajama
Zieje w reklamach
A na siłce
hit!
Wielbi piłkę
Fit
tuli kettleball
bije głową w wall
nisko w planku trwa
chuda baba ta
Pierwsze przykazanie?
Fitbóg na śniadanie
Zżarł mięso z jej nóg
Bił ją w ciemię bóg
baba w mediach bredzi
Żal to śledzić
Gdy w grudniu’16 Sablewska kurtkę Manii
ubrała zamiast stanik
w reklamie błysła złotem
i już było po tem
było już za późno
Fiton wziął ją luźno
Fit cielec
piszczele
Nergalowi
pozwolił
wykupić z ledwością
szpik od kości.
- Mam za grube uda -
biada baba chuda
nie wyda żona
i kona.