Petru, Kijowski
Dwa miszcze.
Chętnie się na nich
Wyszcze -
rzyć i machnąć
Wypada -
łoby. Gonić
dziada.