- Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie (Mt 16, 3)? Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie (Mt 16, 17).
- Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (J 15,16).
- Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego (Łk 1, 37). Jesteś Moim zgorszeniem, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki (Mt 16, 23).

Bóg dał człowiekowi wolną wole i rozum aby radził sobie w świecie. Dał mu też instrukcję obsługi: Dekalog. Czytając uważnie Ewangelię można dostrzec że dla Jezusa modlitwa jest ważniejsza niż miłosierdzie.