Klik
w link
na końcu -
- – i bój
się. Twój
Pan Sączu.

youtube.com/watch?v=gxmroMfEIoU

americananthropologist.org/2017/08/16/nativism-nationalism-and-xenophobia/