Miła twarz dziadka
A w środku szmatka
Pozornie miły
Wewnętrznie zgniły
Mądrala z Rygi
Patrz: Bauman Zygi.

Miła twarz dziadzi
A wewnątrz siedzi
Na brzegu kadzi
I pierdzi z zadzi:
Sam Mefistolo
- Kwaśniewski Olo.

Tu zieloniutki
W środku czerwiutki
Sztywniacki garbus
Moralny arbuz
Patrz: heros Wolski
- Jaruzel polski.

A mądraliński
Jac Pałasiński
Z żółtego wąsa
Do kawy strąca
Konfucje chińskie
(PaJac Ła Siń Skie).

Miła facjata
Tego prałata
która Nergala
Nam przybliżała
Xiążę zdradziecki:
- Adam Boniecki.

Milusie dziadki
Z lukru okładki
Kładą na mordy
By ukryć hordy
Swych mecenasów:
- Legion Atlasów.

Jeszcze na koniec
Z kart bestariusza
W swoich kontuszach
Do boju rusza:
pan Michał Boni -
Co ogonkiem
na mszę dzwoni.