Nie bój się dać ciała (por. Rz 12, 1) i zostać pośmiewiskiem by wszyscy ci urągali żeś słaby, podły, nieudany i bezużyteczny.
Umocnisz się wtedy, gdy zniszczysz swoją pychę i chęć do kontrolowania innych.

A wtedy się zacznie,
Albo nie.
Pogoda będzie,
Albo deszcz.