Prosta rzecz uzmysławia godność człowieka. Modlitwa na Anioł Pański. Zwłaszcza ta część:

Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami.

Pozwół nam Boże wyłuskać okruchy Słowa z prochu ziemi i przekuć je na klucz do Królestwa.