Piekło jest stanem. Niebo jest stanem.

Odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest» (Łk 17, 20-21).

Piekł to emocje. Niebo – stan umysłu.