Sranie jak marzenie o poranku. Nie więcej niż trzy wypróżnienia dziennie i nie mniej niż jedno na dwa dni zaświadczą o mikrobiocie, wg GW (WO, 21.10.2017).

Kloc o świtaniu
dawał w przesłaniu
znośną lekkość bytu
oddech mikrobiotu.