Gość Niedzielny zmienił szatę graficzną (01/12/2017). Kompleks najpoczytniejszego tygodnika zmusił Gościa do zrównania standardu z innymi tygodnikami opinii. Gość zwiększył objętość, sztucznie, poprzez stałe załączenie programu TV do swej zawartości. Papier wyglądał teraz jak w Do Rzeczy, winieta niczym Sieci czy inny periodyk rybacki. A już te dwie ryby wirujące na „O” w winiecie? przywodziły na myśl buddyjskie fascynacje.

Te dwie ryby wirujące
w krąg litery „O”
Przywodziły chcąc-niechcący
znak kręgu TAO.

Przy okazji zmiany szaty
nowy wzór winiety
Zrobił Gościu na roraty,
nie dzielny, niestety.

Gość – ezoteryczny? Ten kierunek już wcześniej majaczył w niektórych wywodach pana Śliwy nt malarstwa, po drugiej stronie okładki.