Patrzą na święty tekst historycznie, a nie typologicznie. Wg nich, żeby zrozumieć postać Szulamitki z Pieśni nad Pieśniami, trzeba najpierw ustalić, kto, dlaczego, w odpowiedzi na co stworzył tę opowieść. Badają język, metafory, charakterystyczne zwroty. Myśl, że Szulamitka jest prefiguracją na przykład Marii Magdaleny, albo że Ewa jest typem Maryi, zdaje się czymś nałożonym na tekst, czymś co do niego nie przystaje, niemal rodzajem gwałtu. Historia w tym ujęciu jest ciągiem następujących po sobie osobnych wydarzeń, za którymi nie skrywa się jesdnak żaden wspólny autor, żaden narrator. Paweł Lisicki

Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to zrozumieć (1 Kor 2, 14).

W historię znaczoną wielkimi postaciami i głośnymi wydarzeniami wpisana jest snująca się równolegle historia zbawienia, w której pierwszoplanową rolę odgrywają niekiedy ludzie mało widoczni, schowani w cieniu, nie goniący za sławą, władzą czy bogactwami. Paweł Pustelnik, Małgorzata Maria Alacoque, Katarzyna Laboure’, Bernadetta Soubirous, Faustyna Kowalska, Marta Robin… Takie właśnie niepozorne postaci, kruche dzieci o mężnych sercach. Grzegorz Górny