- Pani premier wypracowała model sprawowania urzędu pełn szacunku i empatii, co jest właściwe osobom integralnym żyjacym tak jak mówią. Cyniczny Petru nawet nie wie o czym mowa – powiedział Semka (Radio Warszawa, 09/12/2017). – Wg moich informacji Beata szydło pozostaje kandydatem na najwyższe stanowiska w Polsce, w tym na stanowisko premiera i prezydenta – podsumował Janecki.